Delegació de Família i Vida

Bisbat de Lleida

Els DIÀLEGS PREMATRIMONIALS són una oportunitat adreçada als nuvis per tal d'aprofundir en la seva relació i de contribuir, al mateix temps, a una preparació millor del matrimoni i el seu sagrament.

En els DIÀLEGS PREMATRIMONIALS s'utilitza el tracte personal i el diàleg de les parelles entre elles mateixes i amb els casats sobre aquests temes:

. La psicologia de la parella

. L'amor

. La sexualitat

. Els fills

. L'obertura social de la parella

. Fe i el sagrament del matrimoni

Aquests temes es tracten en sessions de dues hores al llarg de cinc sessions consecutives, en grups de vàries parelles.